Sök

Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri

Ett år med färg! Vill du utbilda dig inom traditionella bindemedel och tekniker med inriktning på byggnadsvård? Välkommen till oss!

Om utbildningen

__________________________________________

Antal poäng: 200 yrkeshögskolepoäng (1 år)
Studietakt: Heltid
Studieform: På plats
Ansökan: Sen ansökan öppen
Utbildningsstart: Augusti 2024
__________________________________________

Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.

Du lär dig använda kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion, limfärg och papp- och vävspänning av tak och väggar. Du lär dig genom praktiska övningar hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt.

Du kommer få kunskap om ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna göra rätt bedömning på byggnader.

Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Fortfikationsverket och Hantverkslaboratoriet inom Göteborgs Universitet, är fyra organisationer som står bakom och oss och vår utbildning. De ser ett stort behov av denna kompetens och kunnande framöver. Läs mer under fliken Efter utbildningen.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad

Fristående kurser
Om du endast är intresserad av fristående kurser kan du intresseanmäla dig här. Vi tar i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi eventuellt erbjuda platser på enstaka kurser. För information om kursperioder se nedan.
Schemat är vanligtvis upplagt som så att man har lärarledd undervisning mån-torsdag kl.08.30-17.00 och fredag är egen inläsningstid.

Under utbildningen

Utbildningen är en ettårig heltidsutbildning som bedrivs på plats i Mariestad. Grundupplägget är mån-tors, vissa föreläsningar ges på distans. Under våren är det 3 veckors examensarbete. Då har man stor valfrihet att välja var man vill genomföra dessa kurser.

Kurser och poäng

Linoljefärg exteriört måleri inkl. slamfärg

25 yhp

Linoljefärg interiört måleri inkl. laserade ytor

30 yhp

Färgundersökning och dokumentation

10 yhp

Limfärg, tapet och schablon

30 yhp

Färglära

10 yhp

Arkitektur- och bebyggelsehistoria

20 yhp

Emulsionsfärger

10 yhp

Examensarbete

15 yhp

Kalkfärg och silikatfärg

20 yhp

Oljeförgyllning och korrosion

15 yhp

Papp- och vävspänning

15 yhp

Totalt:

200 yhp

Kursplanen hittar du här Pdf, 215.8 kB.Om du endast är intresserad av enstaka kurser kan du intresseanmäla dig här. Vi tar i första hand in studerande som vill läsa hela utbildningen, men i mån av plats kan vi eventuellt erbjuda platser på enstaka kurser.  För information om kursperioder se nedan eller kontakta oss. Kurserna är förlagda i regel mån-tors kl.08.30-17.00 där teori varvas med praktiska övningar.

Boende

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

Efter utbildningen

Efterfrågan på kulturmålare är stor i hela Sverige. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

Utbildningen leder till följande yrkesroller. Kulturmålare, kyrkomålare, byggnadsvårdsmålare, målare inom profilen hållbart byggande.

Ord från branschen

Intresset för byggnadsvård, hållbart byggande och naturliga materiel och färger ökar och därmed också behovet av kunniga och engagerade hantverkare, Mija Maria Målare, Hökatorp Götene.

"Det finns en allt större efterfrågan på de kunskaper en kulturmålare har även i moderna miljöer. Nya
hus där kunderna vill ha en hälsosam inomhusmiljö och ett hus som varar länge. Allt det som kan
användas i ett gammalt hus kan man också använda i ett nytt hus." Elisabeth Oskarsson,
Munkagårdens kulturmåleri, Timmersdala

"Jag skulle behöva samarbeta i måleriarbete med personer med den kompetens som ges på utbildningen.
I Hälsingland där jag verkar finns nu två Kulturmålare som närmar sig pension och jag, där finns inte bara världsarvet Häsingegårdarna som behöver underhåll utan även ett rikt bemålat kulturarv som kommer att behöva rätt kompetens för att kunna vårdas på ett korrekt sätt. Finns inte rätt kompetens kan detta arv komma att förvanskas av målare med konventionella målerikunskaper som istället anlitas." Helena Bratt konst & hantverk, Östra Höle Rensjö

"Jag har jobbat med byggnadsvårdsmåleri i ca 30 år och intresset bara ökar så det finns ett stort behov av utbildade målare inom denna inriktning. Jag får många förfrågningar som jag måste tacka nej till och det finns för få målare i nuläget som jag kan rekommendera till mina kunder." Anders Furuviks Måleri, Åkersberga

"Svenska kyrkan ser ett stort behov av kunniga hantverkare med god kunskap i äldre tekniker och
material och erfarenhet av arbete i historiska miljöer för att de kulturhistoriska värden kyrkan förvaltar
ska kunna vårdas på rätt sätt. Omkring 3000 skyddade kyrkobyggnader över hela Sverige gör att
efterfrågan finns över hela landet. Över en femårsperiod har minst 600 projekt om exteriört måleri
bedrivits och minst 214 om interiört måleri. Kunskap om historiska tekniker och material borgar inte
bara för ett bättre bevarande utan kan också vara kostnadsbesparande i längden." Christina Persson
kulturarvshandläggare, Kyrkokansliet, Uppsala

"För större beställare inom Sverige, ex Statens fastighetsverk finns ett övergripande behov av kunniga
målare som behärskar flera måleritekniker och material än bara de moderna målerimetoderna.
Underhåll av statliga byggnadsminnen kräver god hantverkskompetens och där är måleriarbeten en
viktig del. En god tillgång på kunniga målare såväl nationellt som regionalt är viktigt inom området
restaurering och behovet av skickliga målare kommer inte minska framöver."
Helene Hanes, Kulturarvsspecialist, Statens Fastighetsverk Kulturmiljö,

"Som vice ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen med cirka 7000 medlemmar ser jag
samma behov ur ett nationellt perspektiv som jag ser som rådgivare i Västra Götaland. Jag har också
tät och regelbunden kontakt med färgtillverkare och vi har haft flera diskussioner om behovet av fler
målare inom kulturhistoriskt måleri. Vi är även initiativtagare till en företagsförening som heter
Hållbara Hem och som finns i regionen och föreningen är även medlem i den nationella
riksorganisationen Byggnadsvårdarna som arbetar för att stärka byggnadsvårdsföretagens position. I
dagsläget har den cirka 90 medlemmar. Detta täcker inte behovet som finns från både privat sektor
och professionell sektor. Det är fortfarande mycket svårt att hitta hantverkare som har kunskap om
linoljefärgsmålning, pappspänning, vävspänning, limfärg, kalkavfärgning, tjära och så vidare." Ulrika
Lindh, VGR Kulturförvaltningen-Nääs, Floda

Relaterad information

ansökan

Nästa utbildningsstart 19 augusti 2024

FAKTA

Utbildningens kursplan Pdf, 215.8 kB.

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med att skydda världens kultur- och naturarv.

Agenda 2030 11.4

kontakt

HL logga

Enhetschef/Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Nathalie Werjefelt 0501-75 57 76

Lärare
Mathilda Löfgren
Mirjam Korn