Sök

Tandsköterskeutbildningen

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Som tandsköterska ingår du i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men du kan även självständigt informera och utföra munhälsovårdande insatser.

Du som studerande ska efter utbildningen kunna arbeta som en kunnig och kompetent tandsköterska utifrån verksamhetens krav. Detta innebär ett arbete med stor variation av arbetsuppgifter och möte med människor i olika åldrar.

Om utbildningen

I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter till att assistera tandläkaren vid behandlingar. Tandsköterskans arbetsuppgifter har på senare år blivit fler och mer självständiga. Utbildningen genomförs som heltidsstudier och som en bunden utbildning, vilket innebär 2-4 schemalagda dagar på skolan per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan läsa på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100 % är jämförbart med heltidsarbete!

Teorilektioner varvas med praktiskt arbete i våra metodrum. Dessa kan också bokas för egen träning. Under tre LIA-perioder (Lärande i arbete) ska du som studerande tillsammans med en erfaren handledare tränas i att utöva yrket på en godkänd klinik. Denna del omfattar 40 tim/v.

Förkunskapskrav

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt minst G/E/3 i Sv B/2.

CSN
Ja, utbildningen är CSN-berättigad

Under utbildningen

325 YH-poäng, 1,5 år

Kurser

Administration och organisation 30 YHp

Anatomi, anestesi och farmakologi 20 YHp

Material och miljö 20 YHp

Munhålans och tändernas anatomi 10 YHp 

Odontologi 1 35 YHp

Odontologi 2 30 YHp

Oral hälsa 1 30 YHp

Oral hälsa 2 25 YHp

Teamtandvård 10 YHp

Vårdhygien och smittskydd 25 YHp

Lärande i arbete(LIA) 1 15 YHp

Lärande i arbete(LIA) 2 25 YHp

Lärande i arbete(LIA) 3 40 YHp

Examensarbete 10 YHp

Boende

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på trädgårdens skola kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information.

Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

På Mariestads kommuns hemsida finns det även mer information. Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

Efter utbildningen

Efterfrågan på tandsköterskor är stor och väntas öka de närmaste åren. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.

Efter genomförd utbildning kommer du att ha kunskap om tandvårdsklinikens administration samt hygien-, miljö- och kvalitetsarbete. Dessutom kommer du att ha kunskap om förebyggande och behandlande tandvård.

Efter examen behärskar du även konsten att informera om, och utföra, munvårdande insatser.

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren. Stora pensionsavgångar väntar och även framtidens krav på välutbildad personal gör att rekryteringsbehovet är stort. Detta ger dig som vill arbeta som tandsköterska mycket goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Anneli Bernhardsson HR-chef Folktandvården Västra Götalands regionen:

Vi räknar med att behöva ersätta en stor del av våra tandsköterskor och att vi dessutom behöver utöka volymen i förhållande till idag med anledning av att tandsköterskor beräknas ta över uppgifter från andra yrkesgrupper (vi arbetar med det vi kallar för uppgiftsväxling mellan tandvårdens olika yrkesgrupper för att klara framtida bemanningsbehov).

Utbildningen i Mariestad är fortsatt oerhört viktig och en förutsättning för att vi ska klara vår framtida kompetensförsörjning i regionen och framförallt i Skaraborg.

De närmaste tio åren räknar vi med att minst 100 tandsköterskor går i pension varje år. Dagens utbildningsinsatser täcker inte ens upp hälften av behovet som kommer uppstå ,säger Stig-Olov Tingbratt, (C), ordförande i VGR: s tandvårdsstyrelse

Relaterad information

KONTAKT

 Enhetschef/Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63

Tandvårdslärare Dacapo Mariestad
Maria Pettersson 0501-75 57 62

Tandvårdslärare Dacapo Mariestad
Petra Alamos Cardenas 0501-75 60 95

FAKTA

Utbildningen bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att aktivt arbeta med god hälsa och välbefinnande.

Agenda 2030 mål 3

ANSÖKAN

Preliminär utbildningsstart hösten 2024.