Sök

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare.

Utbildningen, utformad i samarbete med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och Stråtaktäckarföreningen, sträcker sig över två år och inkluderar teoretiska och praktiska moment. Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Man som lägger tak

Om utbildningen»

__________________________________________

Antal poäng: 400 yrkeshögskolepoäng (2 år)
Studietakt: Heltid
Studieform: På plats
Ansökan: Sen ansökan öppen
Utbildningsstart: September 2024
__________________________________________

Hör mer om utbildningen i följande reportage på Husesyn P1 med Ulla Skoog, SVT Väst och tidningen Arkitekten

»https://sverigesradio.se/avsnitt/taken-som-ar-manga-stran-vassare
»Sveriges första yrkeshögskoleutbildning för stråtakläggare i Mariestad | SVT Nyheter
»https://arkitekten.se/nyheter/ny-yrkesutbildning-ska-mojliggora-fler-stratak-i-sverige/
__________________________________________

I skydd av strå har människan förmodligen vilat flest nätter under sin levnad.

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Nederländerna insåg potentialen för 30 år sedan och har genom forskning kring material, tekniker och brandsäkerhet
gjort vasstaket till en del av den moderna byggsektorn med omkring 1000 yrkesmän och 2000 nya byggnader per år med stråtak. Med samma omfattning i Sverige räknat per capita motsvarar det närmare 600 yrkesmän och 1100 nybyggen per år.

Danmark har genomgått en liknande utveckling med upprättandet av utbildning, forskning och organisering och har idag över 400 stråtaktäckare. Över en procent av danska tak är stråtak.

Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella
sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Hör mer om utbildningen i följande reportage på SVT Väst och tidningen Arkitekten
Sveriges första yrkeshögskoleutbildning för stråtakläggare i Mariestad | SVT Nyheter
https://arkitekten.se/nyheter/ny-yrkesutbildning-ska-mojliggora-fler-stratak-i-sverige/

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN

Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen


Hur lång är utbildningen och ur ser upplägget ut?

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök. Under utbildningen får du bland annat lära dig att hantera metoder, material och verktyg som används vid täckning av stråtak utifrån miljö, hållbarhet och ekonomi. Genom teoretiska och praktiska moment får du kunskaper och färdigheter i bevarande av byggnaders kulturhistoriska- och estetiska värden. Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

 

Arbetsmiljö

10 yhp

Arkitektur- och bebyggelsehistoria

20 yhp

Byggnaden som system

25 yhp

Examensarbete

50 yhp

Företagande, entreprenörskap, ledarskap

15 yhp

Hantverksteknik 1

55 yhp

Hantverksteknik 2

50 yhp

Hantverksteknik 3

50 yhp

Kulturvårdande förhållningssätt och antikvarisk bedömning

25 yhp

Lärande i arbete (LIA)

20 yhp

Stråtak i modern arkitektur

25 yhp

Taktäckarens verktyg och material

25 yhp

Undersökning, dokumentation och förmedling

30 yhp

Totalt

400 yhp


Att leva och bo i Mariestad

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

» Att leva i Mariestad

Efter utbildningen


Hur ser arbetsmarknaden ut?

Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

  • Efterfrågan på stråtaktäckare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen.
  • Ord från branschen
    Joar Nilsson, ordförande i Svenska stråtaktäckarföreningen, ser utbildningen som en betydande nyhet för att bevara traditionella kunskaper och öka användningen av stråtak i nybyggnation, särskilt med tanke på dess konkurrenskraftiga kvalitet och kostnad samt dess roll i den gröna omställningen.

"I dagsläget finns ca 20 yrkesmän [inom stråtak], vilket inte är tillräckligt. Summan kan jämföras med Danmark där antalet uppgår till ca 400. Hantverket och kunskapen kring konsten att lägga stråtak är – förutom värdet av att bevara hantverket i sig - ett för kulturmiljövården viktigt bidrag till
resurshushållningen i samhället."
Johan Gardelin, utredare Riksantikvarieämbete

”Bristen på hantverkare samt entreprenörer som kan ordna fram materialet vass och halm. Det finns
några kunniga och erfarna stråtakläggare men flera av dem har passerat pensionsåldern, så det är ett
stort behov av nya hantverkare i större delen av landet. Det finns många stråtak i vårt område och
ofta är det brist på hantverkare och material som gör att de inte blir renoverade.”
Sara Roland, handläggare, Västra Götalandsregionen

”Generellt så är stråtak en åtgärd som vi skulle bedöma att en hög bidragsnivå är motiverad. Sett till
de utmaningar som finns med stråtak - eller som du konstaterar, tillgången till kunniga takläggare, gör
att det sällan är aktuellt att återskapa miljöer med stråtak även om det finns belagt historiskt.”
Mattias Sörensen, enhetschef, Länsstyrelsen Jönköpings län

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar september 2024
Startar vartannat år, nästa start är hösten 2026

kontakt

Dacapo

 Enhetschef/Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63