Sök

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare.

Utbildningen, utformad i samarbete med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och Stråtaktäckarföreningen, sträcker sig över två år och inkluderar teoretiska och praktiska moment. Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Man som lägger tak

Om utbildningen

I skydd av strå har människan förmodligen vilat flest nätter under sin levnad.

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Nederländerna insåg potentialen för 30 år sedan och har genom forskning kring material, tekniker och brandsäkerhet
gjort vasstaket till en del av den moderna byggsektorn med omkring 1000 yrkesmän och 2000 nya byggnader per år med stråtak. Med samma omfattning i Sverige räknat per capita motsvarar det närmare 600 yrkesmän och 1100 nybyggen per år.

Danmark har genomgått en liknande utveckling med upprättandet av utbildning, forskning och organisering och har idag över 400 stråtaktäckare. Över en procent av danska tak är stråtak.

Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella
sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

CSN

Ja, utbildningen är CSN-berättigad.

Under utbildningen

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök.
Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Kurser

 

Arbetsmiljö


Arkitektur- och bebyggelsehistoria


Byggnaden som system


Examensarbete


Företagande, entreprenörskap, ledarskap


Hantverksteknik 1


Hantverksteknik 2


Hantverksteknik 3


Kulturvårdande förhållningssätt och antikvarisk bedömning


Lärande i arbete (LIA)

 

Stråtak i modern arkitektur


Taktäckarens verktyg och material


Undersökning, dokumentation och förmedlingBoende

Anslut dig gärna till vår Facebookgrupp "Studentboende i Mariestad". I denna grupp går det bra att lägga ut annonser och efterlysning av boenden i Mariestad. Om du inte har tillgång till Facebook går det även bra att kontakta oss på Dacapo Mariestad. Inne på skolan kan vi även sätta upp informationsblad på anslagstavlan för dig som annonserar eller söker bostäder. Kontakta oss för mer information. På Mariestads kommuns hemsida hittar du mer information om boendemöjligheter.

» Gå till gruppen Studentboende i Mariestad

» Flytta hit och söka bostad - Mariestads kommun

Efter utbildningen

  • Att driva ett mindre företag som stråtaktäckare eller arbeta som anställd innebär att man måste kunna bedöma och hantera olika aspekter av arbetet med stråtak. Det inkluderar att utvärdera kulturhistoriska värden och skapa lämpliga åtgärdsprogram för underhåll och renovering av tak. Genom att förstå sambandet mellan arbetsmetoder, kulturhistoriska och estetiska värden, kostnad, materialval och kvalitet kan man effektivt planera och genomföra arbeten. Dessutom måste man vara kapabel att bedöma och anpassa arbetsmiljön samt säkerheten i enlighet med gällande regler och lagstiftning för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats.
  •  
  • Att kunna välja metod och material självständigt samt att planera och genomföra omläggning av stråtak är också nödvändiga färdigheter för att lyckas i denna bransch.
  • Det är också viktigt att ha kunskap om rationella arbetsmetoder för att säkerställa att arbetena uppfyller de krav som ställs på kvalitet. Att kunna föreslå och genomföra lämpliga åtgärder med hänsyn till ekonomi, hållbarhet, miljö och underhåll är avgörande för att driva ett framgångsrikt företag eller utföra arbete som anställd.

Ord från branschen

Joar Nilsson, vice ordförande i Svenska stråtaktäckarföreningen, ser utbildningen som en betydande nyhet för att bevara traditionella kunskaper och öka användningen av stråtak i nybyggnation, särskilt med tanke på dess konkurrenskraftiga kvalitet och kostnad samt dess roll i den gröna omställningen.

"I dagsläget finns ca 20 yrkesmän [inom stråtak], vilket inte är tillräckligt. Summan kan jämföras med Danmark där antalet uppgår till ca 400. Hantverket och kunskapen kring konsten att lägga stråtak är – förutom värdet av att bevara hantverket i sig - ett för kulturmiljövården viktigt bidrag till
resurshushållningen i samhället."
Johan Gardelin, utredare Riksantikvarieämbete

”Bristen på hantverkare samt entreprenörer som kan ordna fram materialet vass och halm. Det finns
några kunniga och erfarna stråtakläggare men flera av dem har passerat pensionsåldern, så det är ett
stort behov av nya hantverkare i större delen av landet. Det finns många stråtak i vårt område och
ofta är det brist på hantverkare och material som gör att de inte blir renoverade.”
Sara Roland, handläggare, Västra Götalandsregionen

”Generellt så är stråtak en åtgärd som vi skulle bedöma att en hög bidragsnivå är motiverad. Sett till
de utmaningar som finns med stråtak - eller som du konstaterar, tillgången till kunniga takläggare, gör
att det sällan är aktuellt att återskapa miljöer med stråtak även om det finns belagt historiskt.”
Mattias Sörensen, enhetschef, Länsstyrelsen Jönköpings län

Relaterad information

ansökan

Utbildningen startar hösten 2024

Sista ansökningsdag 15 maj!

kontakt

Dacapo

 Enhetschef/Utbildningsledare Dacapo Mariestad
Hanne Gustafsson 0501-75 57 63