Sök

Goda exempel – guide i digitalt berättande

För att underlätta uppstart och genomförande av projekt har Dacapo Mariestad, Högskolan i Skövde och Västergötlands museum samlat information om genomförda projekt i en “Guide i digitalt berättande”. Genom denna guide blir det lättare att hitta information om goda exempel vilket vi hoppas ska ge fler möjlighet att initiera liknande produktioner.

Genom vårt nätverk inom kultur-, natur- och kulturarvsbranschen vet vi sedan innan att det finns stor vilja att använda digitalt berättande inom verksamheter, men att det också finns många trösklar. Ofta har man inte själv stor erfarenhet av eller kompetens inom denna typ av projekt och information är svår att få tag på. I och med denna guide finns nu många erfarenheter samlade på samma ställe vilket vi tror kommer att underlätta för många och minska mängden dubbelarbete som det innebär när varje aktör måste insamla denna information på egen hand.

Projektet genomfördes som ett antal intervjuer som sammanställdes till det färdiga dokumentet. Vår förhoppning är att efter hand kunna utöka materialet och på det sättet fortsatt stärka kultur-, natur- och kulturarvsbranschen i vår region!

Guide i digitalt berättande Pdf, 10.7 MB.

Relaterad information

KONTAKT

Dacapo

Kristofer Vaske

0501-75 57 64